ალექსანდრე (შურა) ჯაველიძე

1923 – 1997

სამამულო ომის ვეტერანი

არქიტექტორი, მუშაობდა კურორტპროექტში

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top