დავით ცქიფურიშვილი

დაიბადა 1956 წლის 14 დეკემბერს

გარდაიცვალა 2010 წლის 2 მაისს აშშ-ში

დაკრძალულია საბურთალოს სასაფლაოზე

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top