მამუკა ლეჟავა

დაიბადა 1957 წლის 27აგვისტოს

გარდაიცვალა 2016 წლის 9 აპრილს

დაკრძალულია ვაკის სასაფლაოზე

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top