რატი კიკაჩეიშვილი

რატი კიკაჩეიშვილი  1971 – 1992, 2 სექტემბერი
დაიღუპა აფხაზეთის ომში გაგრასთან

თუ მაინც უნდა მოკვდე,
რაღა აზრი აქვს მაშინ,
ადრე წახვალ თუ გვიან
საფლავში შავი რაშით…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top