შოთა თხილავა

შოთა თხილავა

ფილოლოგი

დაიბადა 1921 წლის 9 სექტემბერს

იყო უცხო ენათა ინსტიტუტის საღამოს ფაკულტეტის დეკანი

გარდაიცვალა 17.06 2007

დაკრძალულია საბურთალოს სასაფლაოზე

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top