რუსიკო ქოჩქიანი

სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის დირექტორი